Serwis

Firma KANON Loading Equipment B.V. posiada nowoczesny, całkowicie wyposażony dział serwisowy, specjalizujący się w ramionach nalewczych do samochodów ciężarowych, urządzeniach bezpiecznego dostępu i urządzeniach naziemnych.

 • Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie konstruowania ramion nalewczych możemy zapewnić następujące usługi:
 • Montaż
 • Odbiór techniczny
 • Nadzór
 • Przeglądy okresowe
 • Ekspertyzy
 • Konserwacja, naprawy i modyfikacje
 • Szkolenia w zakresie pracy operatorów i personelu serwisowego

Nasze biuro znajduje się w środkowej części Holandii, więc do wielu regionów przemysłowych i głównych portów morskich w Holandii, Belgii i Niemczech można dojechać w ciągu dwóch godzin. W przypadku gdy odległość jest taka, że jazda samochodem staje się nieopłacalna, nasi inżynierowie serwisowi latają samolotami do wszystkich miejsc na świecie.

Duże koncerny chemiczne i petrochemiczne, takie jak Akzo, DSM, Shell, Totalfina, BP, Vopak, Cargill itd. korzystają z naszego doskonałego serwisu i mogą polegać na naszej niezawodności i dużej skuteczności.

 • Serwis

  Wszyscy inżynierowie serwisowi są przeszkoleni w zakresie bezpiecznej i wydajnej pracy we wszystkich środowiskach na wybrzeżu, wykorzystują swoje umiejętności pracując samodzielnie lub w zespole. W pracach montażowych możemy uczestniczyć zgodnie z życzeniem klienta, od planowania początkowego po kompleksowy montaż i odbiór techniczny.

 • Przegląd

  Zalecamy coroczne przeglądy wszystkich naszych urządzeń nalewczych oraz urządzeń zabezpieczających. Nasi inżynierowie serwisowi wykonują przeglądy poprzez oględziny, przegląd złączki obrotowej pod kątem uszczelnień i smarowania, prostą konserwację oraz sporządzenie pełnego raportu z przeglądu.

  Jeśli przegląd zakończy się zaleceniem wykonania bardziej kompleksowych prac, zostanie przygotowania odpowiednia oferta.

 • Certyfikat SCC

  KANON posiada certyfikat SCC (lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów) wydany przez Lloyds, a ponadto każdy z naszych inżynierów posiada certyfikat VVA-1 (podstawowe szkolenie bezpieczeństwa) i VVA-2 (zaawansowane szkolenie bezpieczeństwa dla personelu). Personel z takimi certyfikatami potrafi rozpoznawać i identyfikować typowe zagrożenia oraz ryzyka w miejscu pracy, a także może zalecać lub wykonywać odpowiednie działania i stosować środki ostrożności mające na celu unikanie zagrożeń i ryzyk.

  Dzięki temu w przypadku każdego urządzenia możemy zapewnić nadzór, montaż, przegląd, konserwację, remont i modyfikacje, a także szkolenia operatorów i personelu serwisowego w zakresie bezpieczeństwa i małego ryzyka dla każdego.